troszczymy się bardziej

Atuty cream

  • Portfolio CREAM jest wynajęte w 99%
  • Ściągalność należności przez CREAM jest na poziomie 99,6%
  • CREAM w 99,7% realizuje uzgodnione budżety service charge
  • CREAM osiągnęło dla swoich Klientów ponad 13% dodatkowych dochodów z działań poza-leasingowych
  • Marketing CREAM realizuje średnio ponad 1,5 aktywności tygodniowo
  • CREAM zwiększył efektywność marketingową o ponad 20% bez dodatkowych kosztów dla swoich Klientów
  • Wartość publikacji medialnych CREAM dla swoich Klientów wyniosła ponad 3,3 mln PLN - średnio ponad 5 artykułów każdego dnia
  • Liczba Klientów w portfolio CREAM wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu ze średnią krajową
  • Obroty najemców osiągane w portfolio CREAM wzrosły ponad trzykrotnie w porównaniu ze średnią krajową