troszczymy się bardziej

Zmiany personalne w CREAM - wywiad

Początek roku to czas istotnych zmian w strukturze właścicielskiej oraz organizacyjnej CREAM, które notując wyraźny wzrost, przygotowuje się na dalszy, dynamiczny rozwój.

Współudziałowcem CREAM został Grzegorz Mroczek, pełniący funkcję V-ce prezesa oraz przez szereg lat – szefa Działu Komercjalizacji. Zarządzanie tym kluczowym dla organizacji działem przejął Michał Małecki będący w organizacji od 2015 roku na stanowisku senior menadżera ds. komercjalizacji.

Przejdź do całego artykułu

 

Zmiany personalne w CREAM - wywiad